ตารางสรุปสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทำในรอบระยะเวลาบัญชี

Last updated: 3 ต.ค. 2559  |  2760 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตารางสรุปสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทำในรอบระยะเวลาบัญชี

ลำดับรายการแบบฟอร์มกำหนดการยื่นแบบ
1

ค่าใช้จ่าย :

1.1 จ่ายค่าใช้จ่ายที่มีภาษี (VAT) ต้องมั่นใจว่าใบกำกับภาษีนั้นถูกต้อง โดยตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของบริษัทให้ตรงกับที่จดทะเบียนไว้
1.2 เมื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ต้องจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยทุกครั้ง

 • ค่าบริการ หัก 3%
 • ค่าเช่า หัก 5%
 • ค่าขนส่ง หัก 1%
 • ค่าเบี้ยประกันภัย หัก 1%
 • ค่าโฆษณา หัก 2%

1.3 ค่าใช้จ่ายต้องเข้าเกณฑ์ที่กรมสรรพากรยอมรับ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65ทวิ, 65ตรี

 • ภพ.30
 • ภงด.3
 • ภงด.53
ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ภายในวันที่ 7 ของเดือน
2

รายได้ :

2.1 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการขาย และต้องบวกภาษีเพิ่มอีก 7% จากราคาสินค้าหรือบริการ
2.2 ในกรณีที่เป็นธุรกิจประเภทบริการทุกครั้งที่มีการรับชำระเงิน ผู้ซื้อจะต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกครั้ง (กรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล)

 • ภพ.30
ภายในวันที่ 15 ของเดือน
3

งินเดือน :

3.1 การจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
3.2 การจ่ายเงินเดือนต้องหัก ประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง 5% และนายจ้างอีก 5%
3.3 ต้องแจ้งข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคมทุกครั้งที่มีลูกจ้างเข้า-ออก

 • ภงด.1
 • สปส.1-03
 • สปส.1-03/1
 • สปส.6-09
ภายในวันที่ 7 ของเดือน
ภายในวันที่ 25 ของเดือน
ภายใน 15 วัน
4

การยื่นแบบภาษีกลางปี :

กิจการต้องประมาณการณ์กำไรขาดทุนที่จะเกิดขึ้นทั้งปีและยื่นแบบการคำนวณภาษีกลางปีกับกรมสรรพากร

 • ภงด.51
ภายใน 2 เดือนนับจากสิ้นรอบบัญชี 6 เดือน
(รอบปกติยื่นภายใน ส.ค.)
(จดทะเบียนปีแรกไม่ต้องยื่น)
5

การยื่นแบบภาษีประจำปี :

กิจการจะต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • ภงด.50
 • สบช.3
 • บอจ.5
ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นรอบ
(รอบปกติยื่นภายใน พ.ค.)
6

สรุปแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี :

กิจการจะต้องสรุปแบบภาษีเงินได้ที่จ่ายเป็นเงินเดือนทั้งปีและนำส่งกรมสรรพากร

 • ภงด.1ก
ภายในเดือน ก.พ.ของปีถัดไป
7

การคำนวณเงินนำส่งกองทุนทดแทนประกันสังคม :

กิจการที่มีลูกจ้างและขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานประกันสังคม ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนทุกปี

 • กท.20ก
ภายในเดือน ม.ค.ของปีถัดไป
8

การคำนวณยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ถ้ามี) :

บุคคลธรรมดามีหน้าที่ยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปีต่อกรมสรรพากร

 • ภงด.90
 • ภงด.91
ภายใน 31 มี.ค.ของปีถัดไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้