บริการจดทะเบียน

  • บริการจดทะเบียนนิติบุคคล บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าบริการเริ่มต้น 3,000 บาท
  • ขั้นตอนการจดทะเบียน

เตรียมข้อมูล 

จองชื่อ 

ทำตรายาง 

พิมพ์แบบฟอร์มจดทะเบียน 

ดำเนินการจดทะเบียน  

 
  • ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
    • ค่าธรรมเนียมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ทุน 1 ล้าน) 6,000 บาท
    • ค่าทนายความรับรองลายเซ็น 1,000 บาท
    • ค่าบริการ (รวมอากร,รวมขอจด vat) 3,000 บาท

Powered by MakeWebEasy.com